Årsstämma onsdag 24 mars kl 19.00
Stämman hålls digitalt i Zoom.
Information kommer via mail.