Årsstämma torsdag 16 mars 2023
i Klockargården kl 19.30.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari.