Radhus och villor

Till Samfälligheten hör fastigheterna Vallentuna-Ekeby 2:30 – 2:91 (kallat nedre området).  Fastigheterna  i "övre området" (Vallentuna-Ekeby 2:91-2:153) tillhör också samfälligheten via gemensamhetsanläggning ga:1  för TV och bredband - se nedan. 

Området är indelat i ansvarsområden där de boende inom respektive del är gemensamt ansvariga för att hålla rent och snyggt och rensa i rabatter och klippa gräsmattor.

Vi har gemensamma städdagar två gånger per år då vi krattar, klipper, röjer och gör fint i vårt område.
Till städdagarna ordnar vi containrar för trädgårdsavfall och grovsopor. Vid dessa tillfällen har vi också alltid kaffeservering med varmkorv och saft till barnen, samt ett lotteri med fina priser till alla som deltar.

Till årsstämman, som hålls varje år i mars månad, har medlemmarna möjlighet att lämna in motioner.
Styrelse och arbetsgrupp väljs vid årsstämman.
I området gäller generellt parkeringsförbud. Transport till fastigheten för att lasta i och ur bilen är dock tillåten under kortare perioder.

TV och bredband via fiber
Till samfälligheten hör en gemensamhetsanläggning ga:1, som via fiber förser samtliga 124 fastigheter (Vallentuna-Ekeby 2:30-2:153) med TV-kanalutbud från Telenor. 
Via fibern kan fastighetsägarna dessutom välja att beställa bredbandstjänster hos flera olika leverantörer: Alltele, Bahnhof, Bredband2, Telenor m.fl . Se mer på IP-Onlys hemsida, Öppet nät. 
IP-Only Networks AB driver det öppna fibernätet.