Rosendals Västra Samfällighet

Välkommen till Rosendal

Rosendal ligger ett par kilometer väster om Vallentuna centrum och i vår samfällighet finns 62 fastigheter som byggdes i mitten av 1970-talet. Samfällighetsföreningen bildades 1977.

Här finns tre fina lekplatser med sandlådor och olika lekredskap samt en lekstuga. Vi har gemensamma planteringar och rabatter. Det finns fyra garagelängor med plats för en bil per fastighet och ett flertal p-platser.

Vi har ett gemensamt förråd för föreningens maskiner och verktyg etc.
I området finns även två soprum för matavfall, hushållssopor och elavfall.

Vägar, belysning och de grönområden som sammanbinder och omgärdar fastigheterna ingår också i samfälligheten. 

Aktuellt

 • Vårens städdag 2024

Lördagen den 27/4 är det städdag. Vi träffas mitt i byn kl. 10:00. Det kommer finnas två containrar på plats - en för trädgårdsavfall på E-sidan, samt en för grovsopor på T-sidan. Det finns en lapp på containern för grovsopor som beskriver vad som får slängas i den. Det kommer även att bjudas på korv och kaffe. Väl mött!


Styrelsen

Styrelsen består av tre ordinarie ledamöter och två suppleanter. Därtill finns en praktisk arbetsgrupp om fyra personer. Styrelsen ansvarar för förvaltningen och skötseln av föreningen och brukar ha ett 10-tal styrelsemöten om året.

Arbetsgruppen leder och fördelar arbetena under de gemensamma städdagarna vår och höst, då alla fastighetsägare hjälps åt.

 • Ordförande

  Karin Wallin, T 32, tel. 0708 39 31 18, info@rvsf.se

 • Kassör

  Ulrika Gustafsson, E 49, tel. 0702 17 85 53

 • Sekreterare

  John Droguett, E7, tel.  0702 35 31 35

 • Suppleant

  Sebastian Quant, E19, tel.  072 222 48 80

 • Sekreterare

  Erik Karnebäck, E35, tel.  0706 93 15 83

Om samfällighetsföreningen

Till Samfälligheten hör fastigheterna Vallentuna-Ekeby 2:30 – 2:91 (kallat nedre området).  Fastigheterna  i "övre området" (Vallentuna-Ekeby 2:91-2:153) tillhör också samfälligheten via gemensamhetsanläggning ga:1  för TV och bredband - se nedan. 

Området är indelat i ansvarsområden där de boende inom respektive del är gemensamt ansvariga för att hålla rent och snyggt och rensa i rabatter och klippa gräsmattor.
Gemensamma städdagar

Vi har gemensamma städdagar gånger per år då vi krattar, klipper, röjer och gör fint i vårt område.
Till städdagarna ordnar vi containrar för trädgårdsavfall och grovsopor. Vid dessa tillfällen har vi också alltid kaffeservering med varmkorv och saft till barnen, samt ett lotteri med fina priser till alla som deltar.

Årsstämmor

Till årsstämman, som hålls varje år i mars månad, har medlemmarna möjlighet att lämna in motioner.
Styrelse och arbetsgrupp väljs vid årsstämman.
I området gäller generellt parkeringsförbud. Transport till fastigheten för att lasta i och ur bilen är dock tillåten under kortare perioder.

TV & Bredband

Till samfälligheten hör en gemensamhetsanläggning ga:1, som via fiber förser samtliga 124 fastigheter (Vallentuna-Ekeby 2:30-2:153) med TV-kanalutbud från Telenor. 
Via fibern kan fastighetsägarna dessutom välja att beställa bredbandstjänster hos flera olika leverantörer: Alltele, Bahnhof, Bredband2, Telenor m.fl . Se mer på IP-Onlys hemsida, Öppet nät. 
IP-Only Networks AB driver det öppna fibernätet.

Bildgalleri

Kontaktuppgifter

Rosendals Västra Samfällighetsförening Tallhammarsvägen 32, 186 33 Vallentuna

0708393118

info@rvsf.se