Välkommen till Rosendal i Vallentuna!

Rosendal ligger ett par kilometer väster om Vallentuna centrum och i vår samfällighet finns 62 fastigheter som byggdes i mitten av 1970-talet. Samfällighetsföreningen bildades 1977.

Här finns tre fina lekplatser med sandlådor och olika lekredskap samt en lekstuga. Vi har gemensamma planteringar och rabatter. Det finns fyra garagelängor med plats för en bil per fastighet och ett flertal p-platser.

Vi har ett gemensamt förråd för föreningens maskiner och verktyg etc.
I området finns även två soprum för matavfall, hushållssopor och elavfall.

Vägar, belysning och de grönområden som sammanbinder och omgärdar fastigheterna ingår också i samfälligheten.